Informe sobre Dret a l’Alimentació a Catalunya en versió PDF

CAT_Informe-Alimentacio

Ja està aquí! Després de més d’un any de treball, EdPAC-GIDHS, Entrepobles i Observatori DESC presenten l’Informe sobre el dret a l’alimentació a Catalunya en versió PDF (en castellà i català).

Després de la presentació oficial el passat dia 10 de desembre, culmina el que ha estat la primera i exhaustiva fase del treball. D’ara endavant, comença una altra etapa enfocada a incidència local i internacional de l’anàlisi que hem realitzat, així com de les recomanacions concretes que realitzem.

Esperem que us sigui d’utilitat i us animem a difondre-ho (és llicència Creative Commons).

També us convidem a visitar el blog oficial del Informe: http://informealimentari.wordpress.com/

CAT_Informe-Alimentacio

_________________

CAST_Informe-Alimentacio

¡Ya está aquí! Tras más de un año de trabajo, EdPAC-GIDHS, Entrepobles y Observatori DESC presentan el Informe sobre el derecho a la alimentación en Catalunya en versión pdf (en castellano y catalán). Después de la presentación oficial el pasado día 10 de diciembre, culmina lo que ha sido la primera y exhaustiva fase del trabajo. De aquí en adelante, comienza otra etapa enfocada a incidencia local e internacional del análisis que hemos realizado.

Esperamos que os sea de utilidad y os animamos a difundirlo (es licencia Creative Commons).

También os invitamos a visitar el blog oficial del Informe: http://informealimentari.wordpress.com/

CAST_Informe-Alimentacio

Anuncios

Comunicat de la presentació de l’informe de dret a l’alimentació a Catalunya

CAT

L’Observatori DESC, Educació per l’Acció Crítica (EdPAC- GIDHS) i Entrepobles presenten l’informe sobre el dret a l’alimentació adequada el proper dimecres dia 10 de desembre a la sala de conferències del Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona (C/ Carrer Regomir 3, metro L4, Jaume I). Hi assistiran persones que han col·laborat en el procés participatiu de l’informe, com ara Albert Sales, Jaume Saura, Montse Benito o Jordi Foix.

L’informe destaca, en primer lloc, l’actual situació d’atur i empobriment a Catalunya (gairebé un 20% de la població sota el llindar de la pobresa), conseqüència de la crisi i les retallades en l’àmbit social, que fa que moltes famílies vegin vulnerat el seu dret a l’alimentació. Les rendes més baixes han caigut un 46,6% els últims anys, i entre 2011 i 2013 es van denegar 37.000 demandes de la Renda Mínima d’Inserció. Al mateix temps, la Generalitat disminuïa en 2 milions el pressupost per a les beques menjador el 2012, mentre que 50.000 infants no podien menjar carn o peix cada dos dies i 2.800 tenien dèficits alimentaris, segons l’informe del Síndic de Greuges de l’any següent. L’aplicació d’aquestes mesures regressives suposa un incompliment important dels compromisos adquirits a nivell internacional.

En aquest sentit, l’informe també analitza el dret a una alimentació adequada com a dret humà reconegut a diferents instruments internacionals que l’Estat espanyol ha ratificat, entre ells el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC). Aquests compromisos generen obligacions de respectar, protegir i garantir els drets que recullen.

L’informe reclama la necessitat d’un gir a les polítiques públiques orientades a garantir el dret humà a una alimentació adequada. Recomana abordar les causes estructurals de la malnutrició de forma integral i no centrar-se de forma exclusiva en enfocaments assistencialistes i pal·liatius, sovint externalitzats en organitzacions del tercer sector com els bancs d’aliments o els menjadors socials. Cal un desenvolupament legislatiu que vetlli pel dret a l’alimentació i mesures polítiques que vagin més enllà de la qualitat i la comercialització dels aliments i tinguin un enfocament de drets humans.

D’aquí que es presentin també propostes com una aposta pel sistema agroalimentari català a través, per exemple, l’autoconsum d’aliments mitjançant l’horticultura en l’espai urbà i els menjadors escolars ecològics a les escoles, els quals ofereixen una dieta saludable i equilibrada al mateix temps que afavoreixen el sector agrari. Així mateix, és necessari el redisseny de polítiques integrals que tinguin en compte tot el cicle del sistema alimentari, la producció, distribució i consum d’aliments. Per una banda, facilitant l’accés a la terra per les persones que volen produir, recuperant teixit productiu local per a la petita i mitjana producció, facilitant que l’ajuda alimentària es gestioni de forma descentralitzada. D’altra banda, el canvi mitjançant criteris de proximitat en la compra pública també permetrien enfortir els mercats socials.

Les més de 50 entrevistes realitzades tant a actors institucionals, acadèmics especialitzats en matèria de drets humans, organitzacions socials, així com a les mateixes persones afectades a dos districtes de la ciutat de Barcelona (Nou Barris i Ciutat Vella), han permès sortejar l’absència de dades oficials i el silenci respecte la problemàtica alimentària per part del Govern. S’identifica una manca de protocols i per tant diagnòstics de les necessitats en aquest àmbit, així com descoordinació i insuficiències a nivell organitzacional i de recursos.

___________

CAST

El Observatorio DESC, Educación para la Acción Crítica (EdPAC-Gidhs) y Entrepueblos presentan el informe sobre el derecho a la alimentación adecuada el próximo miércoles día 10 de diciembre en la sala de conferencias del Centro Cívico del Pati Llimona de Barcelona (C/ Regomir 3, metro L4, Jaume I). Asistirán personas que han colaborado en el proceso participativo del informe, como Albert Sales, Jaume Saura, Montse Benito o Jordi Foix.

El informe destaca, en primer lugar, la actual situación de desempleo y empobrecimiento en Cataluña (casi un 20% de la población bajo el umbral de la pobreza), consecuencia de la crisis y los recortes en el ámbito social, que hace que muchas familias vean vulnerado su derecho a la alimentación. Las rentas más bajas han caído un 46,6% en los últimos años, y entre 2011 y 2013 se denegaron 37.000 solicitudes de la Renta Mínima de Inserción. Al mismo tiempo, la Generalitat disminuía en 2 millones el presupuesto para las becas comedor en 2012, mientras que 50.000 niños no podían comer carne o pescado cada dos días y 2.800 tenían déficits alimentarios, según el informe del Síndic de Greuges del año siguiente. La aplicación de estas medidas regresivas supone un incumplimiento importante de los compromisos adquiridos a nivel internacional.

En este sentido, el informe también analiza el derecho a una alimentación adecuada como derecho humano reconocido en diferentes instrumentos internacionales que el Estado español ha ratificado, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estos compromisos generan obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos que reconocen.

El informe reclama la necesidad de un giro a las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada. Recomienda abordar las causas estructurales de la malnutrición de forma integral y no centrarse de forma exclusiva en enfoques asistencialistas y paliativos, a menudo externalizados en organizaciones del tercer sector como los bancos de alimentos o los comedores sociales. Es necesario un desarrollo legislativo que vele por el derecho a la alimentación y medidas políticas que vayan más allá de la calidad y la comercialización de los alimentos y tengan un enfoque de derechos humanos.

Es por ello que se presentan también propuestas como una apuesta por el sistema agroalimentario catalán a través, por ejemplo, del autoconsumo de alimentos mediante la horticultura en el espacio urbano y los comedores escolares ecológicos en las escuelas, que ofrecen una dieta saludable y equilibrada a la vez que favorecen el sector agrario. Asimismo, es necesario el rediseño de políticas integrales que tengan en cuenta todo el ciclo del sistema alimentario, la producción, distribución y consumo de alimentos. Por un lado, facilitando el acceso a la tierra para las personas que quieren producir, recuperando tejido productivo local para la pequeña y mediana producción, facilitando que la ayuda alimentaria se gestione de forma descentralizada. Por otra parte, el cambio mediante criterios de proximidad en la compra pública también permitiría fortalecer los mercados sociales.

Las más de 50 entrevistas realizadas tanto a actores institucionales, académicos especializados en materia de derechos humanos, organizaciones sociales, así como a las mismas personas afectadas en dos distritos de la ciudad de Barcelona (Nou Barris y Ciutat Vella), han permitido sortear la ausencia de datos oficiales y el silencio respecto a la problemática alimentaria por parte del Gobierno. Se identifica una falta de protocolos y por tanto diagnósticos de las necesidades en este ámbito, así como descoordinación e insuficiencias a nivel organizacional y de recursos.

LA COALICIÓN POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ASISTE AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS

Informe pel dret a l'alimentació a Catalunya

EL OBJETIVO ES HACER SEGUMIENTO AL INFORME ENVIADO para el 21º EXÁMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DE ESPAÑA

04-02-2013humanrights

El jueves 4 de diciembre se celebra en Ginebra una reunión entre delegaciones de países y ONG para preparar el próximo Examen Periódico Universal a España, al que deberá someterse en enero de 2015. En la reunión, auspiciada por la organización UPR Info, las ONG informarán a los países responsables de analizar la situación de los derechos humanos en España de la regresión de derechos que se está produciendo en España.

En el marco del Examen Periódico Universal de España (EPU) que se realizará en enero de 2015, una delegación de la Coalición por el Derecho a la Alimentación junto con Institut de Drets Humans de Catalunyaasiste a una pre-sesión del EPU en Ginebra (Suiza), con el objetivo de hacer seguimiento al informe enviado el pasado junio.

El EPU es…

Ver la entrada original 286 palabras más

AVENÇ: Informe de Dret a l’Alimentació a Catalunya

CAT

En el marc del Dia Mundial del Dret a l’Alimentació, l’Observatori DESC, Entrepobles i Educació per l’Acció CríticaGIDHS avancem alguns dels resultats de l’Informe sobre el Dret a l’Alimentació a Catalunya que es presentarà a finals d’any.

LES RETALLADES SOCIALS VULNEREN EL DRET A L’ALIMENTACIÓ ADEQUADA

L’informe reclama la necessitat d’un gir a les polítiques públiques orientades a satisfer les necessitats alimentàries, per tal que abandonin enfocaments assistencialistes i pal·liatius i abordin les causes estructurals de la malnutrició. Tenir accés a una alimentació saludable i suficient és un dret inherent a la dignitat humana que en cap cas pot ser ignorat per les administracions públiques que tenen l’obligació de garantir-lo.

Les elevades xifres d’atur i pobresa a Catalunya, i les conseqüents deficiències alimentàries de moltes famílies demanden reformes estructurals per evitar l’exclusió social. Però la resposta de la Generalitat de Catalunya han estat mesures com la reducció en dos milions d’euros de les beques menjador o la restricció de l’accés a la renda mínima d’inserció (RMI), que ha deixat, entre 2011 i 2012, 7.000 llars sense aquesta prestació. A més lesmodificacions restrictives a la llei de dependència fan que el treball de cures, entre elles l’alimentació, recaigui progressivament en l’espai privat, i molt especialment en les dones.

La regressivitat d’aquestes polítiques vulnera els compromisos adquirits a nivell internacional de protecció del dret a l’alimentació

LES VULNERACIONS DEL DRET A L’ALIMENTACIÓ EN EL MÓN LOCAL

En els dos estudis de cas de l’informe realitzats als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris, a la ciutat de Barcelona, s’han realitzat entrevistes a més d’una vintena d’entitats dels districtes barcelonins que gestionen ajuts alimentaris. La falta d’informació i diagnòstic per part dels àmbits institucionals d’atenció a les persones impedeix fer una anàlisi global de les necessitats alimentàries i de la situació de vulnerabilitat de la població. Aquesta carència dificulta l’actuació coordinada de les diferents entitats i associacions, tot i la implicació en l’àmbit alimentari de nombrosos projectes de barri i comunitaris.

També s’ha verificat que la compactació dels horaris als centres d’educació secundària (ja en el curs 2012-2013 es va aplicar a tots els centres de Ciutat Vella com varem poder confirmar amb la Regidoria de Ciutat Vella) suposa una exclusió directa de les beques menjadordels estudiants que podrien accedir-hi

LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

A través de les entrevistes, l’informe documenta que les polítiques públiques d’atenció a persones empobrides desconeixen les necessitats alimentàries de la població, ja que l’entrega d’aliments s’orienta més aviat a compensar excedents de la producció industrial més que a combatre la malnutrició. Això significa desaprofitar recursos que mitjançant la compra pública podrien dinamitzar la producció i el mercat local per satisfer les demandes alimentàries, on a més es genera ocupació i alimentació saludable i de qualitat. A la vegada, es desestimen propostes com la renda bàsica d’accés universal que superaria les enormes limitacions de l’ingrés d’inserció, ja que es tracta d’una renda que es reconeixeria a tota persona de forma incondicionada.

Les polítiques públiques en matèria d’alimentació no poden consistir, doncs, en retallar ajudes d’una banda (beques menjador, RMI) i per l’altra, en delegar la gestió dels ajuts a entitats privades. Garantir l’accés a una alimentació saludable i en especial a la població en situació de vulnerabilitat és una obligació que les administracions públiques no poden defugir.

Teaser del documental de l’Informe pel Dret a l’Alimentació, que es presentarà abans de finals d’any: https://vimeo.com/109111610

________________________

CAST

AVANCE: Informe sobre el Derecho a la Alimentación en Cataluña

En el marco del Día Mundial del Derecho a la Alimentación, el Observatorio DESC, Entrepueblos y Educación por la Acción Crítica–GIDHS avanzamos algunos de los resultados del Informe sobre el Derecho a la Alimentación en Catalunya que se presentará a finales de año.

LOS RECORTES SOCIALES VULNERAN EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA

El informe reclama la necesidad de un giro a las políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades alimentarias, con el fin que abandonen enfoques asistencialistas y paliativos y aborden las causas estructurales de la malnutrición. Tener acceso a una alimentación saludable y suficiente es un derecho inherente a la dignidad humana que en ningún caso puede ser ignorado por las administraciones públicas que tienen la obligación de garantizarlo.

Las elevadas cifras de paro y pobreza en Cataluña, y las consecuentes deficiencias alimentarias de muchas familias exigen reformas estructurales para evitar la exclusión social. No obstante, la respuesta de la Generalitat de Cataluña han sido medidas como la reducción en dos millones de euros de las becas comedor o la restricción del acceso a la renta mínima de inserción (RMI), que ha dejado, entre 2011 y 2012,7.000 hogares sin esta prestación. Además las modificaciones restrictivas a la ley de dependenciahacen que el trabajo de los cuidades, entre ellos la alimentación, recaiga progresivamente en el espacio privado, y muy especialmente en las mujeres.

La regresividad de estas políticas vulnera los compromisos adquiridos a nivel internacional de protección del derecho a la alimentación.

LAS VULNERACIONES DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN EL MUNDO LOCAL

En los dos estudios de caso del informe realizados en los distritos de Ciutat Vella y Nou Barris, en la ciudad de Barcelona, se han realizado entrevistas a más de veinte entidades de los districtos barceloneses que gestionan ayudas alimentarias. La falta de información y diagnóstico por parte de los ámbitos institucionales de atención a las personas impide hacer un análisis global de las necesidades alimentarias y de la situación de vulnerabilidad de la población. Esta carencia dificulta la actuación coordinada de las diferentes entidades y asociaciones, a pesar de la implicación en el ámbito alimentario de numerosos proyectos de barrio y comunitarios.

También se ha verificado que la compactación de los horarios en los centros de educación secundaria, ya en el curso 2012-2013 se aplicó a todos los centros de Ciutat Vella como confirmamos con la Regidoria del Distrito, ha supuesto una exclusión directa de las becas comedor de los estudiantes que podian acceder a ellas.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A través de las entrevistas, el informe documenta que las políticas públicas de atención a personas empobrecidas desconocen las necesidades alimentarias de la población, puesto que la entrega de alimentos se orienta más bien a compensar los excedentes de la producción industrial más que a combatir la malnutrición. Esto significa desaprovechar recursos que mediante la compra pública podrían dinamizar la producción y el mercado local para satisfacer las demandas alimentarias, donde además se genera ocupación y alimentación saludable y de calidad. A su vez, se desestiman propuestas como la renta bàsica de acceso universal que superaria las enormes limitaciones del ingreso de inserción, al tratarse de una renta que se reconoceria a toda persona de forma incondicionada.

Las políticas públicas en materia de alimentación no pueden consistir por tanto, en recortar ayudas por un lado (becas comedor, RMI) y por el otro, en delegar la gestión de las ayudas a entidades privadas. Garantizar el acceso a una alimentación saludable y en especial a la población en situación de vulnerabilidad es una obligación que las administraciones públicas no pueden rehuir.

Estrena del nou blog del Informe pel Dret a l’Alimentació a Catalunya

Comencem la setmana amb l’estrena del NOU BLOG del #INFORMEDRETALIMENTACIO.

http://informealimentari.wordpress.com/ Seguir leyendo Estrena del nou blog del Informe pel Dret a l’Alimentació a Catalunya

Imagen


Avui és l’últim dia de la 1 º ronda de la campanya Goteo del #InformeDretAlimentació, amb ni més ni menys que 3.916€ aconseguits, el que suposa gairebé el 90% del mínim.

Ara més que mai necessitem recolzar-nos en els que ens heu donat suport per arribar als que encara no coneixen el #InformeDretAlimentació. Ens ajudeu a seguir difonent ? Seguir leyendo

Hoy hemos entrevistado a Ada Colau

Acabamos de entrevistar a Ada Colau para el ‪#‎InformeDretAlimentació‬.

Ha dado para mucho: entre otros temas, hemos hablado de cómo los derechos humanos están interrelacionados y que la vulneración de un derecho suele implicar la de otros: paro, pobreza, deshaucios, pérdida de salud, malnutrición…

Seguir leyendo Hoy hemos entrevistado a Ada Colau

Gràcies pel vostre suport al #InformeDretAlimentació!

Bon dimarts! El primer, volem agrair les aportacions que ja ens han arribat en aquests primers 12 dies i que fan que tinguem més de 500 euros. Estem molt content@s de comptar amb tanta gent que creu en el projecte de l’Informe pel Dret a l’Alimentació a Catalunya.

D’altra banda explicar algunes altres coses que ajudin a comprendre al projecte i d’on venim:

1/ L’objectiu de l’Informe és aconseguir incidència política local i internacional: Tenim ganes de transformar la situació de precarietat que afecta directament als drets de totes i tots. Volem trencar el silenci mediàtic i realitzar una informe-denuncia que deixi en evidència la vulneració del Dret a l’Alimentació a Catalunya, i així posar damunt de la taula una problemàtica social latent. A més, anem a portar-la a la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides per exigir responsabilitats a l’Estat Español, i així poder anar més enllà de les polítiques assistencials o pal·liatives que estem vivint.

2/ Volem proposar alternatives: Una part important de l’Informe recollirà les alternatives agroalimentàries que s’estan organitzant des de la societat civil i que fins i tot estan recollint algunes Regidurias d’Ajuntaments, la qual cosa deixa veure que existeixen models desenvolupament alternatius que no només són possibles, sinó que s’estan gestant aquí i ara. En definitiva, que es tracta una qüestió de voluntat política i a nivell local si que hi ha possibilitats.

3/ Estem promovent un procés de recerca col·lectiu i participatiu: La forma de treballar en l’Informe està sent, des dels seus començaments, oberta i horitzontal, atorgant el protagonisme a les persones entrevistades, a les quals l’Informe dóna veu. Amb aquest criteri vam escollir Goteo com a plataforma per a la campanya de finançament col·lectiu, doncs les aportacions no són només monetàrias, sinó que a més és un canal participatiu que fomenta la col·laboració ciutadana. A través de la plataforma es demanen i es presten serveis i tasques voluntàries. En el nostre cas demanem la col·laboració per transcriure entrevistes, o per traduir l’Informe a altres idiomes.

Seguiu recolzant el projecte, nodrim la denúncia!! Moltes gràcies i una abraçada de tot l’equip del #InformeDretAlimentació!

 

____________________________________________________

 

Buen martes! Lo primero, queremos agradecer las aportaciones que ya nos han llegado en estos primeros 12 días y que hacen que ya tengamos más de 500 euros. Estamos muy content@s de contar con tanta gente que cree en el proyecto del Informe por el Derecho a la Alimentación en Catalunya.

Por otro lado contar algunas otras cosas que ayuden a comprender al proyecto y de donde venimos:

1/ El objetivo del Informe es lograr incidencia política local e internacional: Tenemos ganas de transformar la situación de precariedad que afecta directamente a los derechos de todas y todos. Queremos romper el silencio mediático y realizar una informe-denuncia que deje en evidencia la vulneración del Derecho a la Alimentación en Catalunya, y así poner encima de la mesa una problemática social latente. Además, vamos a llevarla a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para exigir responsabilidades al Estado Español, y así poder ir más allá de las políticas asistenciales o paliativas que estamos viviendo.

 
2/ Queremos proponer alternativas: Una parte importante del Informe recogerá las alternativas agroalimentarias que se están organizando desde la sociedad civil y que incluso están recogiendo algunas Regidurías de Ayuntamientos, lo que deja ver que existen modelos desarrollo alternativos que no sólo son posibles, sino que se están gestando aquí y ahora. En definitiva, que se trata una cuestión de voluntad política y a nivel local sí que hay posibilidades.

 

3/ Estamos promoviendo un proceso de investigación colectivo y participativo: La forma de trabajar en el Informe está siendo, desde sus comienzos, abierta y horizontal, otorgando el protagonismo a las personas entrevistadas, a las que el Informe da voz. Con ese criterio escogimos Goteo como plataforma para la campaña de financiación colectiva, pues las aportaciones no son sólo monetaria, sino que además es un canal participativo que fomenta la colaboración ciudadana. A través de la plataforma se piden y se prestan servicios y tareas voluntarias. En nuestro caso pedimos la colaboración para transcribir entrevistas, o para traducir el Informe a otros idiomas.

Seguid apoyando el proyecto, nutramos la denuncia!! Muchas gracias y un abrazo de todo el equipo del #InformeDretAlimentació!

Imagen

El colectivo Contrast se suma al proyecto del Informe por el Derecho a la Alimentación en Catalunya

Arrancamos la semana con buenas noticias! El colectivo Contrast (http://www.contrast.es/es), dedicado al documental social, se une a la red de organizaciones implicadas en la elaboración del Informe por el Derecho a la Alimentación en Catalunya: Contrast se encargará de la parte audiovisual del Informe, y entre otras cosas, realizará un documental divulgativo con el material extraído en las entrevistas.

Haz clic https://vimeo.com/88430125 si te has perdido nuestro vídeo de adelanto o quieres volver a verlo, y recuerda que puedes descargarlo, difundirlo y proyectarlo libremente.

Tenemos tan solo hasta el 6 de mayo  para que acabe la campaña de recaudación de fondos en Goteo que permitirá llevar el Informe por el Derecho a la Alimentación en Catalunya al consejo de Derechos Humanos de la ONU y realizar tareas dedivulgación enfocadas a generar conciencia social. ¡Derechos para todxs!  Junt@s podemos y cada poquito cuenta… ¿vas a faltar tú? ¿o tu gente?

Podéis hacer muy fácilmente donativos aquí: http://goteo.org/project/informe-dret-alimentacio-catalunya?lang=ca

Haciendo click en esta enlace tenéis una sencilla guía para realizarlos: http://bit.ly/1k60jBU 

Para quien no desee realizar un donativo por Internet, tenemos una forma de pago alternativa: hemos diseñado unas tarjetas a modo de factura, para que conste como mecenas y reciba su recompensa.

También podéis ayudarnos difundiendo esta campaña entre vuestras redes y en FB.

¡Disfrutad del video, esperamos que os sea útil!

¡Gracias por vuestro tiempo!

Hoy lanzamos la campaña de financiación colectiva para el Informe por el Derecho a la Alimentación en Catalunya

http://goteo.org/project/informe-dret-alimentacio-catalunya/?lang=es

Acabamos de empezar la campaña y ya están llegando las primeras aportaciones! Os animamos a nutrir la denuncia colaborando, difundiendo la campaña o realizando microtareas, como transcribir entrevistas. La plataforma sirve también como vía participativa para que nos plateéis vuestras dudas y sugerencias.

Aquí un manual que explica en 8 sencillos pasos cómo hacer una donación http://goteo.org/blog/566

Hagámoslo posible entre tod@s!

Ulleres per Esquerrans

Didàctica, investigació i formació sobre feminismes, masculinitats, educació i empoderament, i transformació organitzacional

Educació per a l'Acció Crítica – EdPAC

Grupo de investigación, reflexión y acción sobre modelos de desarrollo, derechos humanos y sostenibilidad

Informe pel dret a l'alimentació a Catalunya

Informe pel dret a l'alimentació a Catalunya

A %d blogueros les gusta esto: