Hoy hemos entrevistado a Ada Colau

Acabamos de entrevistar a Ada Colau para el ‪#‎InformeDretAlimentació‬.

Ha dado para mucho: entre otros temas, hemos hablado de cómo los derechos humanos están interrelacionados y que la vulneración de un derecho suele implicar la de otros: paro, pobreza, deshaucios, pérdida de salud, malnutrición…

Seguir leyendo Hoy hemos entrevistado a Ada Colau

Anuncios

Gràcies pel vostre suport al #InformeDretAlimentació!

Bon dimarts! El primer, volem agrair les aportacions que ja ens han arribat en aquests primers 12 dies i que fan que tinguem més de 500 euros. Estem molt content@s de comptar amb tanta gent que creu en el projecte de l’Informe pel Dret a l’Alimentació a Catalunya.

D’altra banda explicar algunes altres coses que ajudin a comprendre al projecte i d’on venim:

1/ L’objectiu de l’Informe és aconseguir incidència política local i internacional: Tenim ganes de transformar la situació de precarietat que afecta directament als drets de totes i tots. Volem trencar el silenci mediàtic i realitzar una informe-denuncia que deixi en evidència la vulneració del Dret a l’Alimentació a Catalunya, i així posar damunt de la taula una problemàtica social latent. A més, anem a portar-la a la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides per exigir responsabilitats a l’Estat Español, i així poder anar més enllà de les polítiques assistencials o pal·liatives que estem vivint.

2/ Volem proposar alternatives: Una part important de l’Informe recollirà les alternatives agroalimentàries que s’estan organitzant des de la societat civil i que fins i tot estan recollint algunes Regidurias d’Ajuntaments, la qual cosa deixa veure que existeixen models desenvolupament alternatius que no només són possibles, sinó que s’estan gestant aquí i ara. En definitiva, que es tracta una qüestió de voluntat política i a nivell local si que hi ha possibilitats.

3/ Estem promovent un procés de recerca col·lectiu i participatiu: La forma de treballar en l’Informe està sent, des dels seus començaments, oberta i horitzontal, atorgant el protagonisme a les persones entrevistades, a les quals l’Informe dóna veu. Amb aquest criteri vam escollir Goteo com a plataforma per a la campanya de finançament col·lectiu, doncs les aportacions no són només monetàrias, sinó que a més és un canal participatiu que fomenta la col·laboració ciutadana. A través de la plataforma es demanen i es presten serveis i tasques voluntàries. En el nostre cas demanem la col·laboració per transcriure entrevistes, o per traduir l’Informe a altres idiomes.

Seguiu recolzant el projecte, nodrim la denúncia!! Moltes gràcies i una abraçada de tot l’equip del #InformeDretAlimentació!

 

____________________________________________________

 

Buen martes! Lo primero, queremos agradecer las aportaciones que ya nos han llegado en estos primeros 12 días y que hacen que ya tengamos más de 500 euros. Estamos muy content@s de contar con tanta gente que cree en el proyecto del Informe por el Derecho a la Alimentación en Catalunya.

Por otro lado contar algunas otras cosas que ayuden a comprender al proyecto y de donde venimos:

1/ El objetivo del Informe es lograr incidencia política local e internacional: Tenemos ganas de transformar la situación de precariedad que afecta directamente a los derechos de todas y todos. Queremos romper el silencio mediático y realizar una informe-denuncia que deje en evidencia la vulneración del Derecho a la Alimentación en Catalunya, y así poner encima de la mesa una problemática social latente. Además, vamos a llevarla a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para exigir responsabilidades al Estado Español, y así poder ir más allá de las políticas asistenciales o paliativas que estamos viviendo.

 
2/ Queremos proponer alternativas: Una parte importante del Informe recogerá las alternativas agroalimentarias que se están organizando desde la sociedad civil y que incluso están recogiendo algunas Regidurías de Ayuntamientos, lo que deja ver que existen modelos desarrollo alternativos que no sólo son posibles, sino que se están gestando aquí y ahora. En definitiva, que se trata una cuestión de voluntad política y a nivel local sí que hay posibilidades.

 

3/ Estamos promoviendo un proceso de investigación colectivo y participativo: La forma de trabajar en el Informe está siendo, desde sus comienzos, abierta y horizontal, otorgando el protagonismo a las personas entrevistadas, a las que el Informe da voz. Con ese criterio escogimos Goteo como plataforma para la campaña de financiación colectiva, pues las aportaciones no son sólo monetaria, sino que además es un canal participativo que fomenta la colaboración ciudadana. A través de la plataforma se piden y se prestan servicios y tareas voluntarias. En nuestro caso pedimos la colaboración para transcribir entrevistas, o para traducir el Informe a otros idiomas.

Seguid apoyando el proyecto, nutramos la denuncia!! Muchas gracias y un abrazo de todo el equipo del #InformeDretAlimentació!

Imagen